top of page

IMPRESSUM

Impressum

Zakonske karakteristike ponuđača:

Naziv: Proimmun d.o.o

Sjedište: Haulikova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

MBS: 080973808.

OIB: 76526255641

e-mail: info@proimmun.hr, proimmun@gmail.com

web: www.proimmun.hr  www.proimmun-plus.hr, www.nutrimmun.hr

Sud upisa: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljni kapital: 2.654,46 € (20.000,00 kn) – uplaćen u cijelosti

Član uprave društva: Ivana Blažević i Ružica Matić

Poslovni račun: IBAN: HR2423400091110728076 - Privredna banka Zagreb d.d.

 

 

OPĆI UVJETI

 

PRAVNE UPUTE KOJE SE ODNOSE NA WEB-STRANICU

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja www.proimmun-plus.hr (dalje: Uvjeti) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete. Ako ne prihvaćate ove Uvjete, molimo da napustite Web stranicu te odustanete od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.

Korištenjem Web stranice smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim Uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

 

AUTORSKO PRAVO / PRAVO NA ZAŠTITU ČINIDBI

Sadržaji, koje je na ovoj web-stranici objavila tvrtka Proimmun, podliježu hrvatskom autorskom pravu, te pravu na zaštitu činidbi, ukoliko ne postoje autorska prava trećih osoba. Za svako korištenje, koje nije dopušteno hrvatskom autorskim pravom, te pravom na zaštitu činidbi, potrebno je prethodno pismeno odobrenje ponuđača ili vlasnika prava. To prije svega vrijedi za umnožavanje, obradu, prijevod, pohranjivanje podataka, obradu, odnosno prikaz sadržaja u bazama podataka ili ostalim elektronskim medijima, te sustavima. Pri tome su sadržaji i prava trećih osoba označena kao takva. Nedopušteno kopiranje sadržaja web-stranica ili kompletne web-stranice nije dopušteno, te je kažnjivo.

U svakom je slučaju dopušteno umnožavanje, širenje ili javni prikaz dopušten isključivo u slučaju odobrenja ponuđača, koje se može opozvati, te koje nije prenosivo. Dopuštena je samo izrada kopija, te učitavanje podataka (download) za osobnu uporabu, privatnu uporabu, te uporabu, koja nije komercijalna.

Ova web-stranica ne smije se prikazivati bez pismenog odobrenja sa strane treće osobe, te se ne smije prikazivati u okvirima (Frames) ili i-okvirima (i-Frames). 

 

UGOVORNO ISKLJUČENJE ZAKONSKOG JAMSTVA

Sadržaji ove web-stranice, koji su besplatni, te slobodno dostupni, sastavljeni su s najvećom mogućom pažnjom. Objavljivanja tvrtke Proimmun d.o.o. sadrže informacije, koje se redovito, te pažljivo ažuriraju. Međutim, isključeno je jamstvo za njihovu aktualnost, ispravnost, kvalitetu i potpunost. Nadalje informacije, koje su prikazane na ovim internetskim stranicama, ne smiju niti u kojem slučaju služiti kao zamjena za profesionalna savjetovanja ili liječenja, koja provode školovani, te priznati terapeuti. Sadržaj ovih internetskih stranica ne može se i ne smije se koristiti da bi se postavila samostalna dijagnoza, te da bi se počelo s liječenjem. Štoviše, sadržaji ovih internetskih stranica služe isključivo u svrhu informacije. Ne odgovaramo za materijalne i/ili nematerijalne štete, koje nastaju korištenjem ili nekorištenjem informacija, koje su stavljene na raspolaganje, te za štete, koje nastaju zbog pogrešnih informacija i/ili nepotpunih informacija. Ponude su neobvezne i neobvezujuće.

Sve informacije na ovoj web stranici pažljivo su provjerene. Ipak, ne može se dati nikakvo jamstvo za njihovu potpunost, točnost i pravovremenost.

Ako se upućuje upit za dobivanjem ovih besplatnih sadržaja, te sadržaja, koji su slobodno dostupni, to ne znači da između korisnika i ponuđača nastaje ugovorni odnos, ukoliko ponuđač nema volju za prihvaćanje pravne obveze.

Zadržavamo pravo promijeniti, nadopuniti, te izbrisati dijelove naših izdanja ili zaustaviti objavljivanje.

Prodavatelj pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti i ili ukinuti Web stranicu, uključujući, sadržaj, vrijeme dostupnosti kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. Prodavatelj je ovlašten u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Napomena:

Naše preporuke ne zamjenjuju propisane lijekove, ali se mogu dati kao dopuna njima. Ako imate zdravstvenih problema, obratite se svom liječniku. Uravnotežena i raznolika prehrana može općenito pružiti primjerene količine hranjivih tvari, te se proizvodima ne pripisuju svojstva prevencije, terapije i liječenja bolesti ljudi ili upućuje na takva svojstva. Društvo Proimmun d.o.o. sve navode o proizvodima i svojstvima istih preuzelo je od proizvođača, te za iste ne odgovara.

 

SLIKE/LOGOTIPOVI

Kod svih slika, fotografija, te logotipova, koji se nalaze na ovim stranicama, pravo kopiranja ima društvo, koje brine o poslovanju, ili www.proimmun.hrwww.ganzimmun.dewww.nutrimmun.dewww.shutterstock.comwww.freepick.com.

Korištenje ili objavljivanje zabranjeno je bez pismenog odobrenja. 

Fotografije: www.proimmun.hrwww.ganzimmun.dewww.nutrimmun.de, © www.fotolia.dewww.shutterstock.comwww.alamy.com,  www.freepick.com,  www.thinkstockphotos.de,www.rasmusschuebel.com, Albano-Müller 3D Artwork: © www.tomada-360.com

Koncept i oblikovanje: Proimmun

Tekst i redaktura:  Proimmun

 

NE POSTOJI REKLAMA

Izričita je želja tvrtke iz Impressuma da se kontaktni podaci ne upotrebljavaju u svrhu komercijalnih reklama, osim ako je tvrtka Proimmun već prije dala svoje pismeno odobrenje ili ako već postoji poslovni odnos. Ponuđač, te sve osobe, koje su navedene na ovoj stranici, proturječe ovim putem komercijalnoj uporabi, te prosljeđivanju svojih podataka.

 

 

NIŠTETNE ODREDBE

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

 

 

PRIGOVOR POTROŠAĆA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima mogućnost podnošenja pisanog prigovora kojim iznose svoje nezadovoljstvo u donosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu.

 

Pisani prigovor možete uputiti na:

E-pošta: info@proimmun.hr

Adresa: Proimmun d.o.o., Haulikova 1, Zagreb

 

U pisanom prigovoru molimo navedite Vaše ime i prezime te adresu kako bismo Vam mogli dostaviti naš odgovor.

 

Prodavatelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

 

 

PRIMJENA I NAKNADNE IZMJENE OVIH UVJETA

Ovi uvjeti primjenjuju se od dana objave na web stranicama. Prodavatelj je ovlašten u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Web stranici, dok će registrirane korisnike o svakoj promjeni ovih Uvjeta obavijestiti i dodatno putem e-mail adrese koju su unijeli prilikom registracije i kreiranja korisničkog računa. Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta kontaktirajte nas putem e-mail adrese:  info@proimmun.hr.

 

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Za sva pitanja vezana za korištenje Web stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno ili prijedlog za posredovanje u centrima za mirenje.

Online-platforma (OS-platforma) u svrhu izvansudskih rješavanja sporova

Europska komisija stavlja na raspolaganje platformu za izvansudsko rješavanje sporova online (OS-platforma), a podaci se mogu dobiti na adresi: http://ec.europa.eu/odr.

Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Web stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su suda u Zagrebu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

bottom of page